PROBLEMUTREDNING 

En problemutredning består av ett kartläggningssamtal som tar mellan 1-1,5 timme och 2 träningstillfällen på ca 1 timme vardera.

Vid kartläggningssamtalet så kommer ni att få svara på många frågor om hunden och problemet så jag får lära känna er och er livssituation så jag kan hjälpa er. För att kunna göra en rättvis plan för er och hunden så hjälper det om ni är så ärlig som möjligt.

Ni kommer att få med er några tips och ideer direkt från samtalet att börja träna med.

Jag kommer därefter att sammanställa allt vi pratat om och göra en plan på hur vi går vidare som jag skickar till er över mail.

Planen kommer att vara en långsiktig plan som ni börjar med direkt.

Vid de 2 träningstillfällena kommer vi att gå igenom planen och träna det ni har i den och prata mer om problemet. Träningstillfällena kommer att vara med 3-4 veckors mellanrum så ni får en chans att göra de saker vi kommer överens om.

Att tänka på att det tar tid, engagemang, tålamod att komma tillrätta med problemen.

Quickfix kanske visar resultat snabbt, men i längden är dessa dåligare för både hunden och dig. De tar endast bort beteendet inte känslorna hos hunden. Så beteendet kan i vissa fall förvärras.

Därför jobbar jag alltid med helheten inte bara beteendet.

Ni kan bli ombedda att utreda hunden hos veterinär innan vi fortsätter träningen vid misstanke om ex smärta, sjukdom.

 Pris: 2890 kr

Flera träningstillfällen: 700 kr/h

Milersättning: 30 kr/mil

Resekostnad: 100 kr för varje påbörjdad halvtimme.

 

VIllkor för anmälan, avbokning och försäkring!


FÖRSÄKRING: 
Strikt ägaransvar gäller, det är hundägarens eget ansvar att ha gällande försäkring för händelser där hunden är inblandad. Nöjda Nosar frånsäger sig allt ansvar.

Nöjda Nosar har företags och ansvarsförsäkring.

ANMÄLAN: 
Anmälan är bindande. Anmälan innebär också att din ångerrätt upphör inom 14 dagar efter att anmälan har bekräftats via mail från mig.

Vid återtagande av anmälan följer Nöjda Nosar de villkor som Konsumentverket har. Du har rätt att ångra din anmälan genom att meddela Nöjda Nosar skriftligen inom 14 dagar efter att anmälan har bekräftats med et mail.

Du har då rätt att återfå den avgift du betalt, förutom anmälnings- och administrationsavgift som är 250 kr, Om du ångrar dig efter dessa 14 dagar är du skyldig att erlägga full avgift för kursen. 

Om du blir sjuk före kursstart återfår du kursavgiften mot läkarintyg - förutom anmälnings- och administrationsavgiften som är 250 kr.

Om hunden blir sjuk före kursstarten återfår du kursavgiften mot veterinärintyg - förutom anmälnings- och administrationsavgiften som är 250 kr.