Problemlösning

Känner du att ni har något problem med tex hundmöten, dra i koppel, relationen sinsemellan mm. Då kan det vara en bra ide att få hjälp att komma tillrätta med ert upplevda problem.

5 träffar a’ 1-1.5 timmar. Första träffen är ett kartläggningssamtal och de andra 4 är träningstillfällen. Ni har hjälp av mig genom telefon, mail, sms mm mellan träningstillfällena.

1990 kr inkl moms

Extra timmar till problemlösning: 300 kr/ timme inkl moms