Do As I DO - social inlärning

Nyaste nytt inom inlärning!

Inlärningsmetoden går ut på att hunden lär sig genom att härma. Ägaren visar först och sedan gör hunden samma sak. När hund och människa lärt sig metoden är det en enkel och effektiv metod.

Vi börjar med att befästa att hunden förstår muntliga signaler utan gester, för att sedan lära in ”Do it!”. Därefter börjar det nya spännande att lära hunden nya beteenden genom härmning.

Förkunskap: Hunden ska kunna 3 beteenden på muntlig signal, tex sitt, ligg, snurr (eller annat trick). Hunden ska även kunna bli kvar i sin position när du går ett par steg ifrån den.

Kursen är på 4 tillfällen. Varje tillfälle är på 2 timmar.

Pris: 990 kr inkl moms